Links

Hướng dẫn thanh toán

Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng
Số tài khoản nhận thanh toán:
Tài khoản 1:
  • Số tài khoản: 19031276033011
  • Chủ tài khoản: Nguyen Van Dat
  • Ngân hàng: Techcombank
Tài khoản 2:
  • Số tài khoản: 03188861401
  • Chủ tài khoản: Nguyen Van Dat
  • Ngân hàng: TPBANK