Hướng dẫn thanh toán

Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng

Số tài khoản nhận thanh toán:

Tài khoản 1:

  • Số tài khoản: 19031276033011

  • Chủ tài khoản: Nguyen Van Dat

  • Ngân hàng: Techcombank

Tài khoản 2:

  • Số tài khoản: 03188861401

  • Chủ tài khoản: Nguyen Van Dat

  • Ngân hàng: TPBANK

Last updated