Tạo yêu cầu tuyển dụng

Bấm chọn: “Tạo yêu cầu tuyển dụng” ở góc phải màn hình.

Khi tin được duyệt nhà tuyển dụng vào tab “Tin đang hiển thị” để xem tin.

Điền đầy đủ thông tin vào các mục.

Sau đó, bấm “Đăng tin” và đợi Huntpro duyệt.

Khi tin được duyệt, nhà tuyển dụng click vào mục "Tin tuyển dụng" --> "Tin đang hiển thị" để theo dõi thông tin.

Last updated