Kỹ năng gọi điện.

Để được hiểu hơn về kỹ năng phỏng vấn ứng viên qua điện thoại, hãy tham khảo mục dưới đây:

Last updated