Quản lý tin tuyển dụng

Sau khi Tạo yêu cầu tuyển dụng thành công, Job đó sẽ được hiển thị trên tab "Tin tuyển dụng", với 4 mục chính: "Tin đang hiển thị", "Tin chờ duyệt", "Tin đã hết hạn" và "Tin từ chối".

1. Tin đang hiển thị

Tin đang hiển thị là tin tuyển dụng đã được Huntpro xác nhận là hợp lệ, đầy đủ thông tin của một công việc tuyển dụng.

Tin đang hiển thị sẽ được hiển thị trên trang chủ của các CTV Headhunter. Các CTV Headhunter sẽ sử dụng thông tin đó để tìm về những ứng viên phù hợp cho bạn.

2. Tin chờ duyệt

Tin chờ duyệt là tin tuyển dụng:

  • Vẫn đang trong quá trình chờ Huntpro xét duyệt.

  • Nhà tuyển dụng tạm thời không có nhu cầu tuyển dụng và sẽ không hiển thị trên trang tin của CTV Headhunter.

3. Tin đã hết hạn

Tin đã hết hạn là tin tuyển dụng đã hết hạn thời gian đăng tin thỏa thuận giữa hai bên.

Nhà tuyển dụng muốn gia hạn tin tuyển dụng cần liên lạc ngay với Huntpro.

4. Tin từ chối

Tin từ chối là tin không đạt các yêu cầu thông tin mà Huntpro đề ra như:

  • Thiếu thông tin.

  • Thông tin không rõ ràng.

  • Không đảm bảo được quyền lợi cơ bản của người đi làm.

Last updated